Budowa mostu w Solcu: zmiana organizacji ruchu

Dotyczy: „Budowy mostu przez rzekę Radnia w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki - Solec Stary w km 8+690 w m. Solec Stary wraz z budową odcinka drogi nr 0032T dł. 80 m stanowiącego dojazdy do mostu".

Most Radnia Solec Jarząbki Szydłów
Fot. google.com

Firma SALTOR s.c. zawiadamia, że dnia 2 marca 2020 r. (poniedziałek) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb realizacji w/w zadania.

W związku z powyższym informujemy, że zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 0032T w km 8+690 w miejscowości Solec Stary, gmina Szydłów, powiat staszowski. Ruch pojazdów zostanie przeniesiony na wyznaczone objazdy zgodnie z Projektem tymczasowej organizacji ruchu (w załączeniu schemat objazdu). Przewidywany czas trwania utrudnień - do końca września 2020 r.

Pełna treść pisma
Projekt tymczasowej organizacji ruchu