Budowa światłowodowej linii telekomunikacyjnej

ŚwiatłowódBurmistrz Miasta i Gminy Szydłów informuje, że na terenie miejscowości Brzeziny, Gacki, Mokre oraz Szydłów planowana jest inwestycja polegająca na budowie światłowodowej linii telekomunikacyjnej, celem realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. W ramach w/w POPC planowane jest zlikwidowanie obszarów, w których nie ma dostępu do bardzo szybkiego Internetu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski.

Inwestorem budowy światłowodowej linii telekomunikacyjnej na obszarze gminy Szydłów jest firma NEXERA sp. z o. o. z Warszawy, a wykonawcą robót m.in. firma IRIS Telecommunication Poland sp. z o.o.

Firma Nexera buduję swoją sieć światłowodową w ramach POPC w blisko 80 powiatach w 4 regionach: Warmii i Mazur, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Łódzkim oraz Świętokrzyskim.

Budowa sieci prowadzona jest doziemnie lub napowietrznie, często poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury - istniejących słupów energetycznych i telekomunikacyjnych. Przyłącze doprowadzane jest do granicy działki i dopiero po zawarciu umowy z operatorem detalicznym budowane jest przyłącze do domu i uruchamiana jest dostawa usługi szybkiego Internetu do klienta detalicznego.

W chwili obecnej inwestycja znajduje się na etapie projektowania i uzgadniania lokalizacji światłowodu oraz zbierania zgód od właścicieli nieruchomości, na których planowana jest jego budowa.

Przedstawiciele firm Nexera i/lub IRIS Telekomunication osobiście zbierają zgody na budowę w/w światłowodu na działkach stanowiących własność osób fizycznych.

Mieszkańców miejscowości Brzeziny, Gacki, Mokre i Szydłów informuję, że w najbliższym czasie mogą Państwa odwiedzić w/w przedstawiciele Nexery lub IRIS Telekomunication celem podpisania dokumentów niezbędnych do budowy światłowodu na działkach będących własnością prywatną. Również w sytuacji przewieszenia kabla światłowodowego na istniejących słupach energetycznych zlokalizowanych na działce prywatnej, niezbędna jest zgoda właściciela nieruchomości.

Informacje na temat Inwestora - firmy Nexera dostępne są na stronie internetowej www.nexera.pl.

Dodatkowo w zakładce „Sieć Nexery”, klikając na mapie obszar sandomierski, można podejrzeć adresy planowane do podłączenia do sieci w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - należy pobrać plik pn. „SANDOMIERZ - Planowane Adresy POPC” i w tabeli odnaleźć powiat staszowski, gminę Szydłów i właściwą miejscowość i ulicę. Adresy nie zaplanowane w ramach obecnego projektu POPC będą mogły być włączone do sieci światłowodowej w przyszłości w ramach innych projektów.