Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – nowy obowiązek składania deklaracji przez mieszkańców.

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2021 r. rusza proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel / zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Stosowanie złej jakości opału, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

CEEB to istotne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych a tym samym dbanie o czyste powietrze.
Deklarację można wypełnić:
– samemu bez wychodzenia z domu w postaci deklaracji on-line – wystarczy mieć profil zaufany lub e-dowód;
– wypełnioną wysłać pocztą;
– osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów.

Ze względu na trwającą pandemię preferowany sposób przekazania danych to wypełnienie deklaracji on-line.

Najważniejsze informacje:
– deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca budynku,
– deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
– na złożenie deklaracji właściciele/ zarządcy istniejących budynków mają 12 miesięcy czyli do dnia 01 lipca 2022 r., dla budynków nowopowstałych w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej,
– w deklarację wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku,

Szczegółowe informacje oraz link do złożenia deklaracji znajdują się na stronie internetowej: zone.gunb.gov.pl.

Pliki do pobrania: zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Informacja (pdf)
Ulotka 1 (pdf)
Ulotka 2 (pdf)