Co powstaje z odpadów?

Grafiki przypominające o prawidłowej segregacji śmieci wraz z informacjami o tym, co powstaje z odpadów. Przy okazji przypominamy o upływającym z końcem listopada terminie opłaty za odpady komunalne za IV kwartał.

Wpłat należy dokonywać na nr konta: 12 8521 0006 2001 0000 0130 0045 do 30 listopada br.

Co powstaje z odpadów - papier

Co powstaje z odpadów - metale i tworzywa

Co powstaje z odpadów - szkło

Co powstaje z odpadów - bioodpady

Co powstaje z odpadów - zmieszane