Ćwierć miliona z ministerstwa kultury na rewitalizację!

MKiDNDobre wiadomości na początku tygodnia. Gmina Szydłów uzyskała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego promesę w wysokości 256 tys. zł na projekt rewitalizacyjny Szydłowa.

Strategicznym celem programu ministerialnego jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich.

Pieniądze w znacznym stopniu pomogą w realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”. Przypomnijmy: na projekt ten gmina pozyskała w 2018 r. 3 mln. 989 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Spośród 54 złożonych do konkursu, nasz projekt został oceniony najwyżej. Pewnym problemem było jednak zabezpieczenie wkładu własnego na realizację tego zadania.

– Fundusze z ministerstwa w znacznym stopniu ratują tę sytuację – cieszy się Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Tuz. – Promesy otrzymało tylko 10 projektów z całej Polski. Co ciekawe, aż trzy ze Świętokrzyskiego, oprócz Szydłowa, także Wiślica i Chęciny – dodaje.

W ramach rewitalizacji obszaru powstanie nowoczesna biblioteka (w miejscu tzw. „starej gminy), park miejski pomiędzy ul. Kazimierza Wlk. a rzeczką Ciekącą, parking z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej oraz system monitoringu bezpieczeństwa miejsc publicznych. Partner prywatny w tym projekcie planuje przebudowę i termomodernizację budynku „ratusza”. Zadania te mają zostać zrealizowane do końca 2021 r.

P. Walczak

Wyniki naboru