Czas na własny biznes

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „CZAS NA WŁASNY BIZNES” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Plakat z założeniami projektu

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 90 osób: 49 kobiet i 41 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:
1. INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
2. SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
3. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM
4. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
5. WSPARCIE POMOSTOWE do 18.000,00 zł NETTO przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy (1.500,00 zł netto/miesiąc/firmę).

Wymagany wkład własny Uczestników w wysokości 6.800, zł netto.

Projekt jest działaniem publicznym i ma wesprzeć osoby pozostające bez zatrudnienia w trudnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób. W związku z tym zostały do Państwa wysłane materiały promujące powyższe działania z prośbą o ich upublicznienie w okresie GRUDZIEŃ 2021 - STYCZEŃ 2021. W razie możliwości prosimy również o zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej - w załączeniu przekazujemy plakat i ulotkę.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 6 grudnia 2023 r. w biurach Akademii Przedsiębiorczości:
- Starachowice, ul. Zgodna 2, tel. 41 275 0058, 501 493 940
oraz do punktu rekrutacyjnego
- Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.

Więcej informacji na temat projektu na naszej stronie https://ap.org.pl/projekty/czas-na-wlasny-biznes

W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny.