Czytanie "Balladyny" na zamku w Szydłowie

Narodowe Czytanie Szydłów 2020