Dodatkowe 780 tys. na remont ul. Soleckiej

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zwiększył środki na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Łagów – Szydłów – Stopnica od km 52+700 do km 53+400 w m. Szydłów" (ul. Solecka) o kwotę 780 000 zł, co pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą.

Łączny koszt zadania wynosi 2 280 000 zł, a termin realizacji robót budowlanych to 31.08.2021 r.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz z odwodnieniem oraz obustronne chodniki, a także oznakowanie poziome i pionowe. '

Ul. Solecka w Szydłowie

Info: Paweł Krakowiak