Dodatkowy nabór na instalacje OZE

KolektoryWójt Gminy Szydłów ogłasza dodatkowy nabór chętnych mieszkańców do udziału w realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów”.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do pokoju nr 19, ewentualnie kontaktować się telefoniczne pod nr. tel. 41 354 51 25 wew. 38.

Wójt Gminy Szydłów
(-) Jan Klamczyński