Dodatkowy nabór wniosków na usuwanie azbestu 2019

ZAWIADOMIENIE
o dodatkowym naborze w 2019 r. wniosków o udzielenie dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Szydłów w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Gmina Szydłów ogłasza dodatkowy nabór wniosków dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Szydłów które, będzie współfinansowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, realizowanego poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 30 sierpnia 2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów.

Formularz wniosku, można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów lub pobrać jako załącznik z tej strony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, pok. 19 i 22 lub pod numerem tel. 41 35 45 125.