Dotacja na projekt budowlany remontu balustrady

Województwo Świętokrzyskie przyznało Gminie Szydłów dotację w wysokości 12.600,00 zł na przygotowanie projektu budowlanego dotyczącego remontu balustrady na chodniku obronnym muru miejskiego w Szydłowie. Dotacja stanowi 70% kosztów zadania.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. weszła w życie Uchwała Nr XLVI/577/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. Umowę dotacji spisano 20.07.2022 r. Przedmiotowa realizacja zadania trwała od maja do grudnia 2022 r.

Istniejąca balustrada, znajdująca się na szydłowskim murze placu zamkowego na dobre wpisała się w architektoniczny krajobraz miasta. Niestety, czasy jej świetności już przeminęły, co widać w wielu miejscach. Balustrada niewątpliwie wymaga remontu, który przywróciłby jej dawny blask.

Projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę są pierwszym krokiem poczynionym w kierunku odremontowania balustrady. Gmina Szydłów będzie poszukiwała środków zewnętrznych, dzięki którym możliwa będzie, w najbliższej przyszłości, realizacja zaplanowanych w projekcie robót budowlanych.

UMiG Szydłów

Dotacja na projekt budowlany balustrady przy murach obronnych