Droga 121 w m. Mokre z asfaltową nawierzchnią

W miejscowości Mokre przebudowano drogę gminną nr 121. Droga ta, do tej pory o nawierzchni tłuczniowej, zyskała nawierzchnię asfaltową na długości 450 metrów i szerokości 3 m z półmetrowymi poboczami gruntowymi.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi nr ewid. dz. 121 w miejscowości Mokre, od km 0+000 do km 0+450” zostało w całości zrealizowane z budżetu Gminy Szydłów. Inwestycja kosztowała 123 344,40 zł, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drokam” Tomasz Wojtas z Łoniowa.

Droga gminna nr 121 w m. Mokre łączy się z drogą powiatową Z0036T-1 i przebiega w stronę lasu mokrzańskiego i Gminy Staszów. Do tej pory miała nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Po przebudowie zyskała nawierzchnię asfaltową o szerokości 3 metrów i półmetrowe pobocza gruntowe.

W dniu 7 października br. miał miejsce odbiór drogi w którym uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, radny Marcin Mazur, kierownik referatu inwestycji i gospodarki przestrzennej UMiG Janusz Machnik, przedstawiciel wykonawcy Krzysztof Sarzyński.

Wyremontowany odcinek drogi 121 Mokre

Odbiór drogi Mokre
Od lewej: Janusz Machnik, Krzysztof Sarzyński, Andrzej Tuz, Marcin Mazur.

Odbiór drogi Mokre