Droga Połaniecka wkrótce z asfaltem

Do końca maja br. zrealizowany zostanie remont drogi gminnej Szydłów – Gacki tzw. „Drogi Połanieckiej”. Na remontowanym odcinku w najbliższych dniach położona zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Remont obejmuje ponad kilometrowy odcinek od strony Gacek. Po remoncie szerokość jezdni będzie miała 3,5 m (beton asfaltowy) z dwoma poboczami utwardzonymi materiałem kamiennym (po 0,75 m).

Koszt inwestycji wynosi 262.997,52 zł. Gmina Szydłów pokryje jedynie 20% kosztów kwalifikowanych, gdyż pozyskała na to zadanie 210.398 zł z budżetu państwa (w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drokam” Tomasz Wojtas z Piaseczna.

PW

Droga Połaniecka Gacki Szydłów

Droga Połaniecka Gacki Szydłów