Drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłów z dnia 6 lipca 2018 r.

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000, 1089), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Szydłów: Nr XLII/ 260/ 2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłów,

Wójt Gminy Szydłów
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Szydłów:

1. Działka nr 1645/2, obręb Szydłów, o pow. 0,0900 ha.
Cena wywoławcza – 1.900,00 zł. Wadium – 190,00 zł.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 26 lutego 2018 r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 r. w budynku Urzędu Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, pokój nr 1, o godzinie 9.00.

Pełna treść ogłoszenia w linku poniżej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szydłowie.

Wójt Gminy Szydłów
(-) Jan Klamczyński