Dystrybucja żywności w ramach POPŻ w 2022 r.

Logotypy

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Władysława w Szydłowie we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowie uprzejmie informują o realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/ rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

1.161,60 zł na osobę w rodzinie (528,00 zł x 220%)
1.542,20 zł dochód dla osoby samotnej (701,00 zł x 220%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ zobowiązane są w terminie od dnia 22 listopada br. do 22 grudnia 2021 r zgłaszać się do pracowników socjalnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie (osobiście lub telefonicznie 41 35 45 158) w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Przewidywany termin ponownej dystrybucji żywności zaplanowany jest od miesiąca stycznia 2022 r.

Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

Program 2021 jest to Program z oszczędności z poprzednich Podprogramów, więc jest dość okrojony czasowo oraz produktowo. Planowane produkty:
• groszek z marchewką
• koncentrat pomidorowy
• powidła śliwkowe
• makaron jajeczny
• kasza jęczmienna
• mleko
• szynka drobiowa
• szynka wieprzowa
• filet z makreli
• cukier
• olej rzepakowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi osoby które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności o zabranie dokumentacji bądź jeżeli takowych nie posiadają o przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego.