Dyżur Urzędnika Wyborczego

KBWW związku z terminem przyjmowania zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Szydłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego - dyżur będzie pełnił Urzędnik Wyborczy Miasta i Gminy Szydłów Pani mgr Monika Skałbania w dniach 25 kwietnia 2019 r. w godzinach 14.30 - 16.30 oraz 26 kwietnia 2019 r. w godzinach 13.15 - 15.15.

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są do dnia 26 kwietnia 2019 r. w godzinach pracy urzędu tj. do godziny 15.15.