Dyżur Urzędnika Wyborczego

Informuję, że 13 września 2019 r. mija termin przyjmowania zgłoszeń członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Szydłów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych od Pełnomocników przyjmowane są w godzinach pracy urzędu.

Urzędnik Wyborczy
Miasta i Gminy Szydłów
mgr Monika Skałbania