Dzień Edukacji Narodowej w Szydłowie

W dn. 14 października w Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie swoje święto obchodzili pedagodzy z Gminy Szydłów.

Uczestniczyli w nim nauczyciele oraz dyrektorzy placówek z terenu gminy. Po powitaniu gości przez Marię Stachuczy - dyrektora GCK, odbyło się okolicznościowe przedstawienie słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów gimnazjum, którzy przygotowali je pod kierunkiem p. Małgorzaty Boś.

Następnie głos zabrał Jan Klamczyński - wójt Gminy Szydłów oraz Michał Skotnicki - wicestarosta staszowski. Starosta wręczył dyrektorom placówek oświatowych pamiątkowe puchary. Wójt Jan Klamczyński wręczył dyrektorom okolicznościowe dyplomy i nagrody. Tegoroczna nagroda uznaniowa wójta dla nauczyciela powędrowała w tym roku do p. Agnieszki Ziółkowskiej.