Filmowe SzydLove 22

Szydłów jest jednym z najstarszych miejsc osadnictwa żydowskiego w Małopolsce. Już około 1317 roku społeczność żydowska wzniosła tu drewnianą bożnicę i założyła cmentarz. Prawdopodobnie na miejscu starej świątyni zbudowano w latach 1534-1564 synagogę murowaną, która przetrwała do dziś i pełni obecnie funkcje kulturalno-muzealne.

Premiera dziś na profilu FB Odkrywaj Szydłów i kanale YT o godz. 20:15.

Filmowe SzydLove 22: Synagoga