Folkowe smaki i tradycje w Korytnicy

W dn. 31 sierpnia w Korytnicy odbył się festyn „Z przytupem hej! Folkowe smaki, tradycje i warsztaty” zorganizowany przez mieszkańców tej miejscowości.

Była to pierwsza z siedmiu inicjatyw lokalnych realizowanych w ramach projektu „Szydłów łączy pokolenia” na który środki pozyskało Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. Pomysłodawcami inicjatywy korytnickiej byli Bogusława Dybus i Sebastian Gałązka z zarządu stowarzyszenia „Lepiej dla wsi”.

Podczas imprezy, która odbyła się na pięknie przystrojonym placu przy remizie OSP, prezentowano tradycyjne zabawy, tańce i lokalne przyśpiewki. Wystąpiła świętokrzyska kapela ludowa, która nie tylko poprowadziła całe kilkugodzinne spotkanie, ale też przeprowadziła warsztaty wokalne z mieszkańcami.

Podczas festynu duży nacisk położono na dbałość o dziedzictwo kulturowe naszego terenu. Znalazło to odzwierciedlenie w bardzo atrakcyjnych pokazach związanych z tradycjami wsi polskiej jak młócenie cepami i wiązanie powróseł ze słomy. Było to szczególnie ciekawe dla najmłodszych uczestników festynu, dla których żniwa kojarzą się wyłącznie z kombajnem. Niemniej atrakcyjne było to dla dorosłych uczestników spotkania – cepem młócili m.in. burmistrz Andrzej Tuz oraz Michał Skotnicki.

Zdjęcia: Stowarzyszenie "Lepiej dla wsi"
Maria Stachuczy
Andrzej Tuz

Inicjatywy lokalne 2019
Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury Inicjatywy Lokalne +2019