Freski w kościele Wszystkich Świętych odrestaurowane

Zakończył się ostatni etap prac konserwatorskich przy XIV-wiecznej, ściennej polichromii w nawie kościoła filialnego pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie. W dn. 3 października br. nastąpił odbiór prac w obecności przedstawiciela wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Tegoroczne prace, tak jak w latach poprzednich prowadziła mgr Kinga Lubarska i dr Andrzej Łojszczyk z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Prace prowadzono w nawie kościoła a ich zakres był następujący:
- wykonanie końcowej estetyzacji ścian,
- wypunktowanie drobnych ubytków warstwy malarskiej na zachowanych fragmentach oryginalnej polichromii,
- retusz konserwatorski kreską w celu uczytelnienia kompozycji na wschodniej ścianie nawy głównej,
- uczytelnienie dwóch Zacheuszków na południowej ścianie,
- prace dokumentacyjne mające na celu odczytanie treści ikonograficznych kompozycji malarskich, w oparciu o odczyszczone z zabrudzeń i przemalowań zachowane fragmenty oryginalnych polichromii, jak i w oparciu o materiały zebrane w wyniku przeprowadzonej kwerendy historycznej.

Prace w 2014 r. były możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Szydłów środków finansowych z programu "Dziedzictwo Kulturowe" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Podczas odbioru prac, konserwatorzy podkreślali potrzebę wykonania jeszcze kilku prac przy kościółku, m.in. przywrócenie zamurowanego otworu okiennego w prezbiterium, wykonanie wentylacji oraz odnowienie elewacji świątyni.

Ciągle otwartą i zagadkową sprawą jest geneza kościoła. Niektóre jego elementy wykazują pochodzenie romańskie co datowałoby obiekt, lub jego część nawet na XII wiek. Zagadkę pomogłyby rozwikłać dopiero szczegółowe badania archeologiczne, które na wzgórzu kościelnym nigdy nie były prowadzone oraz badania architektoniczne zabytku.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak