Fundusze na Ośrodek Zdrowia w Szydłowie

Logotypy UE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia i jego wyposażenie. Pozyskano niemal 1,6 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie” został złożony w lipcu 2016 r. do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (Działanie 7.3 – Infrastruktura zdrowotna i społeczna). W lutym br. ogłoszono listę rankingową – wniosek SPZOZ znalazł się na 8 miejscu wśród projektów wybranych do dofinansowania.

Wartość projektu ogółem: 2.374.589,75 zł
Wydatki kwalifikowane: 1.851.358,33 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1.573.654,58 zł
Wkład własny: 800.935,17 zł

Ośrodek Zdrowia Szydłów

Przedmiotem projektu jest przebudowa Ośrodka Zdrowia w Szydłowie, jego docieplenie i przystosowanie pomieszczeń pod nowy sprzęt, tak by świadczyć usługi lekarskie o wysokim standardzie. Planowane są zakupy sprzętu medycznego w celu wprowadzenia nowych specjalistycznych usług. Ponadto w ramach projektu planowane jest wprowadzenie oprogramowania umożliwiającego wdrożenie, prowadzenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej w standardzie HL7 CDA. System zostanie wprowadzony zarówno w OZ Szydłów jak i OZ Potok. Wkład własny projektu zostanie zapewniony z budżetu Gminy Szydłów.

PW