Gmina Szydłów pozyskała pół miliona na kanalizację

Gmina Szydłów pozyskała pół miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłów” zakłada rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Szydłów, która umożliwi kolejnym mieszkańcom podłączenie się do sieci kanalizacyjnej i rezygnację z przydomowych szamb.

- Cieszymy się z kolejnych środków zewnętrznych dla naszej gminy – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. – Przyznane wsparcie finansowe pozwoli na realizację kolejnej, ważnej dla naszych mieszkańców inwestycji.

Obecnie Gmina Szydłów jest skanalizowana w 25%. Do sieci kanalizacyjnej przyłączone są gospodarstwa domowe w Szydłowie i Grabkach Dużych. Realizacja inwestycji pozwoli znacznie zwiększyć ten odsetek.

Pół miliona dla Gminy Szydłów na kanalizację