Gmina wybuduje kanalizację i wodociąg

UE Gmina Szydłów PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Szydłów przystępuje do realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Szydłowie. W ramach operacji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów” wykonane zostaną odcinki kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą na ulicach: Kielecka, Solecka, Ogrodowa, Opatowska, Górki i Brzezińska. Łączna długość kanalizacji wyniesie ~4,6 km. Ponadto wykonana zostanie sieć wodociągowa na ulicy Brzezińskiej i Ogrodowej o długości ~1,3 km.

Na początku lipca br. rozstrzygnięto przetarg do którego zgłosiło się ośmiu oferentów. Do realizacji inwestycji wybrana została firma Instal-Groch z Solca-Zdroju. Prace mają ruszyć na początku sierpnia br. a ich zakończenie zaplanowano na koniec listopada 2018 r.

Wspomniana inwestycja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców i wspieranie ochrony środowiska na terenie Szydłowa.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszt inwestycji wyniesie ~2.952 tys. PLN w tym dofinansowanie w kwocie 1.878 tys. PLN.