Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie

ul. Targowa 3
28-225 Szydłów

Dyrektor: Maria Stachuczy

tel. 41 35 45 313
www.gckszydlow.pl

NIP 8661670670
REGON 260151499