Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie
(budynek Urzędu Gminy, parter, pok. nr 5 i nr 4)
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

Pracownicy GOPS:
mgr Agnieszka Makowska - p.o. Kierownik
mgr Aneta Walkowicz - Księgowa
Teresa Jacak - Pracownik socjalny
mgr Monika Kaczorowska - Pracownik socjalny
mgr Krzysztof Niedbała - Starszy referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Anna Banaś-Trela - Referent do spraw świadczeń rodzinnych
mgr Iwona Wieczorek - Asystent rodziny

tel. 41 354 51 58
tel. 41 354 51 25 wew. 235 (A. Makowska, T. Jacak)
tel. 41 354 51 25 wew. 237 (K. Niedbała, A. Banaś-Trela)

Czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 - 15:30