Granty PPGR

Granty PPGR
Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Wnioski przyjmowane do 2 listopada 2021 roku do godz. 15:00.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu celem wyeliminowania ograniczeń w realizacji obowiązków szkolnych przez dzieci.

Zgodnie z założeniami programu, sprzęt IT zostanie zakupiony przez Gminę Szydłów i przekazany bezpłatnie osobom, które potwierdzą warunek zakwalifikowania się do wsparcia tzn. będą członkami rodzin byłych pracowników PPGR i przekażą otrzymany sprzęt dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych i średnich. Złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie i określenie wartości dofinansowania wymaga posiadania oświadczeń, złożonych przez rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych jak i rodziców uczniów uczęszczających do szkół średnich oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność.

W celu uzyskania wsparcia należy przygotować stosowną dokumentację aplikacyjną. Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o dostarczenie do Zespołu Obsługi Szkół w Szydłowie w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2021 r. (godz. 15.00) wypełnionych załączników zamieszczonych poniżej:

1. Oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego
2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość
3. Oświadczenie o wyborze sprzętu

Uwaga!
Wnioski w wersji papierowej dostępne są również w UMiG Szydłów.
Zapraszamy rodziców i uczniów uprawnionych do składania wniosków.
W przypadku pytań dot. konkursu należy kontaktować się telefonicznie pod numerami: 41 354 51 25.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania przez Gminę Szydłów dofinansowania w ramach „Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Więcej informacji pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr