Grono "Przyjaciół" i "Pasjonatów" powiększone

Dzień 27 czerwca to w Szydłowie dzień świąteczny z racji odbywającego się w parafii odpustu św. Władysława. W tym roku, oprócz uroczystości kościelnych odbyła się uroczystość wręczenia gminnych nagród „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”. Była to już VIII edycja rozdania nagród, które przyznawane są osobom zaangażowanym w rozwój i działania na rzecz gminy Szydłów.

Do tegorocznej edycji nominowano sześć osób, po trzy do każdego z tytułów.

Nominowani do VIII edycji tytułu "Przyjaciel Szydłowa"
• Adam Kluszczyński - muzyk, organizator koncertów, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej,
• Witold Kowal - dyrektor biura LGD "Białe Ługi", przewodniczący zarządu LOT "Czym chata bogata",
• Norbert Palmer - artysta malarz ze Staszowa, współorganizator plenerów malarskich w Szydłowie.

Nominowani do VIII edycji tytułu "Pasjonat Małej Ojczyzny"
• ks. Jerzy Sobczyk - proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Kotuszowie,
• Halina Szwarc - właścicielka Pensjonatu "Przy Karpiu" w Szydłowie, członkini TPZS,
• ks. Edward Szymczyk - proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Potoku.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania wszystkich przybyłych gości przez Jana Klamczyńskiego – wójta gminy. Następnie głos zabrał prof. Adam Massalski – przewodniczący Kapituły Nagród, który przedstawił informację o posiedzeniu kapituły 12 czerwca i poinformował, kto został nominowany do tegorocznych nagród. Następnie z pierwszą częścią koncertu wystąpili wirtuozi harmonijek ustnych: Trio „Con Brio” w składzie Zygmunt Zgraja, Janusz Zając i Robert Kier. Zarówno część pierwsza koncertu jak i pozostałe dwie, wywarły wielkie wrażenie na publiczności – każdy z utworów nagradzany był gromkimi brawami. Lider zespołu Zygmunt Zgraja opowiadał przy tym zabawne anegdoty, które przytrafiały się mu podczas koncertowania w całym kraju.

Pomiędzy występami artystów, prowadząca galę Żaneta Klamczyńska odczytała listy nominacyjne każdej z nominowanych osób. Po trzeciej części koncertu prof. Adam Massalski ogłosił laureatów tegorocznej edycji. Tytułem „Pasjonat Małej Ojczyzny” nagrodzono ks. Jerzego Sobczyka, zaś tytuł „Przyjaciel Szydłowa” kapituła przyznała Adamowi Kluszczyńskiemu. Statuetkę, dyplomy oraz upominki wręczali: prof. Adam Massalski, wójt Jan Klamczyński i przewodniczący Rady Gminy Janusz Juszczak. Ks. Jerzy Sobczyk podziękował za wyróżnienie, stwierdzając jednocześnie, że nagroda ta zmotywuje go jeszcze bardziej do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Głos zabrali także ks. Edward Szymczyk oraz poseł Krzysztof Lipiec. Statuetki nie mógł niestety osobiście odebrać Adam Kluszczyński, który miał zaplanowane znacznie wcześniej obowiązki związane ze Zjazdem Rodziny Kluszczyńskich.

Dwa utwory muzyczne „Con Brio”, w tym jeden z wykorzystaniem najmniejszej harmonijki świata, zakończył tę miłą dla uczestników uroczystość.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Ks. Jerzy Sobczyk – Pasjonat Małej Ojczyzny 2015 (list nominacyjny)
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuszowie zgłasza kandydaturę Proboszcza Parafii pw. Świętego Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie Ks. Jerzego Sobczyka.
Ksiądz Jerzy Sobczyk jest to człowiek o wybitnej osobowości i wielkim autorytecie wśród lokalnej społeczności, a przy tym wielki społecznik i pasjonat „Małej Ojczyzny”. Każdy kto choć raz oglądał zbiór zdjęć zrobionych przez „Naszego Księdza” bo tak właśnie jest nazywany przez mieszkańców, na pewno zgodzi się z tym określeniem. Działalność Księdza Jerzego zapisuje się wyraziście w życiu lokalnej społeczności, ponieważ wybiega ona mocno poza posługę kapłańską, czego przykładem mogą być chociażby organizowane od kilkunastu lat darmowe wyjazdy dzieci I młodzieży na obozy w góry, co dla niektórych dzieci jest jedyną okazją aby zobaczyć polskie Tatry. Cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez ks. Jerzego jest również coroczny turniej tenisa stołowego organizowany dla młodzieży w strażnicy OSP w Kotuszowie.
W ostatnich latach bardzo doniosłym wydarzeniem w życiu całej Gminy Szydłów było odtworzenie Małopolskiego Szlaku Jakubowego prowadzącego przez Parafię Kotuszów do Santiago de Compostela w Hiszpanii, w co również zaangażowany był i jest w dalszym ciągu Ks. Jerzy Sobczyk. Szlak Jakubowy sprawił, że zarówno o Kotuszowie jak i o Gminie Szydłów zrobiło się głośno nie tylko w Polsce, ale również w Europie, o czym świadczy coraz to większa liczba pielgrzymów z zagranicy. Swój udział w pielęgnowaniu lokalnych tradycji Ks. Jerzy Sobczyk zaznaczył uświetniając obchody odpustu św. Jakuba, organizując pokaz sztucznych ogni podczas jednej z nielicznych zabaw ludowych organizowanych w Kotuszowie, przy których bawili się kiedyś nasi ojcowie oraz dziadkowie. W bieżącym roku Ksiądz Jerzy organizuje II Sympozjum „Duchowa Droga św. Jakuba” o zasięgu ogólnopolskim, natomiast ostatnim przedsięwzięciem jest założenie stowarzyszenia „Bractwo Jakubowe”. Wszystkie te przedsięwzięcia w połączeniu z osobowością i niespotykaną życzliwością naszym zdaniem w pełni predysponują Ks. Jerzego Sobczyka do nagrody “Pasjonat Małej Ojczyzny”, dlatego też zwracamy się do szanownej Kapituły o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Adam Kluszczyński – Przyjaciel Szydłowa 2015 (list nominacyjny)
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej zwraca się z propozycją przyznania tegorocznego tytułu „Przyjaciel Szydłowa” Panu Adamowi Kluszczyńskiemu zamieszkałemu w Kielcach. Pan Adam Kluszczyński ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym oraz Studium Kulturalno-Oświatowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat pracował w Filharmonii Świętokrzyskiej. Od wielu lat jest zaangażowany w sprawy Szydłowa. Choć mieszka w Kielcach to planuje przeprowadzkę do Szydłowa, gdzie wykańcza dom. Działania na rzecz Szydłowa realizował głównie jako działacz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, którego był przez kilka lat wiceprezesem. Pełnił społecznie funkcję redaktora gazety lokalnej – Kurier Ziemi Szydłowskiej w latach 1999 – 2005. Swoje umiejętności przekazuje pracując z dziećmi i młodzieżą jako instruktor gry na instrumentach muzycznych. Przyczynił się do powstania zespołu śpiewaczego „Kasztalon” w Korytnicy. Aktywnie uczestniczył w różnego rodzaju przedsięwzięciach, świętach i imprezach organizowanych na terenie gminy. Wychodzi z inicjatywą i organizuje liczne występy muzyczne z okazji świąt państwowych i kościelnych, podczas których przypomina słuchaczom różne, piękne i patriotyczne pieśni polskie. W ubiegłym roku założył zespół muzyczny „Civitas Musica”. W opinii Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej – Pan Adam Kluszczyński jest osobą o dużym poczuciu patriotyzmu w tym szerokim i lokalnym znaczeniu i w pełni zasługuje na tytuł „Przyjaciela Szydłowa”.