Harmonogram odbioru protokołów

Harmonogram odbioru przez rolników protokołów dotyczących wystąpienia zjawiska gradu.

Harmonogram

Pozostali rolnicy z miejscowości: Osówka, Brzeziny, Grabki Duże, Wolica w dniu 15.11. br. w Sali konferencyjne UMiG Szydłów od godz. 7:30-10:00.