Harmonogram odbioru śmieci w 2017 r.

Informujemy mieszkańców Gminy Szydłów, że od 1 stycznia 2017 roku na terenie Gminy Szydłów usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych świadczy firma „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński z Rakowa.

Dane kontaktowe usługodawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27 A, 26-035 Raków, tel. 41 353 50 27, e-mail: liderbus@wp.pl

Ponadto informujemy, że stawki za odbiór odpadów komunalnych w roku 2017 w stosunku do roku ubiegłego nie uległy zmianie i przedstawiają się następująco: opłata za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 6,50 zł/osoba/m-c w przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez liczbę osób 1 - 3, wynosić będzie iloczyn stawki 6,50 oraz iloczyn liczby zamieszkałych osób. Miesięczna opłata dla nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery i więcej osób, wynosić będzie 23,00 zł.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował, że odpady będą zbierane w sposób nieselektywny wówczas opłata będzie wynosić 14,00 zł/osoba/m-c. Opłata miesięczna dla nieruchomości zamieszkiwanej przez liczbę osób 1 - 3, wynosić będzie iloczyn stawki 14,00 zł oraz liczby zamieszkałych osób, zaś miesięczna opłata dla nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery i więcej osób, wynosić będzie 54,00 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym zgodnie z Uchwałą Nr XXV/147/2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać kwartalnie (za trzy kolejne miesiące bez wezwania) w następujących terminach:

I KWARTAŁ (styczeń / luty / marzec) – do 28 lutego 2017
II KWARTAŁ (kwiecień / maj / czerwiec) – do 30 maja 2017
III KWARTAŁ (lipiec / sierpień / wrzesień) – do 30 września 2017
IV KWARTAŁ (październik / listopad / grudzień) – do 30 listopada 2017

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać u sołtysów (inkasentów) swoich miejscowości, a także na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

09 8521 0006 2001 0000 0130 0002
wraz z podaniem miesięcy (raty), której dotyczy opłata.

Harmonogram odbioru śmieci 2017