Harmonogram odbioru śmieci, terminy opłat w 2014 r.

Informacje na temat harmonogramu odbioru śmieci w poszczególnych miejscowościach Gminy Szydłów 2014 i na temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XLIV/207/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2014 należy wpłacać kwartalnie (za trzy kolejne miesiące bez wezwania) w następujących terminach:

I KWARTAŁ (styczeń / luty / marzec) – do 28 lutego 2014
II KWARTAŁ (kwiecień / maj / czerwiec) – do 30 maja 2014
III KWARTAŁ (lipiec /sierpień /wrzesień) – do 30 września 2014
IV KWARTAŁ (październik / listopad /grudzień) – do 30 listopada 2014

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać u sołtysów (inkasentów) swoich miejscowości, a także na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

09 8521 0006 2001 0000 0130 0002
wraz z podaniem miesięcy (raty), której dotyczy opłata.