Pismo dot. pomocy dla poszkodowanych rolników

W związku z wystąpieniem na terenie całego kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Gotowi do sztuki

GdSZakończono realizację projektu „Gotowi do sztuki” w powiecie staszowskim. W projekcie brało udział Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, które znalazło się na 4 miejscu w województwie.

Strony

Subskrybuj Miasto i Gmina Szydłów RSS