Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu