Informacja dyrektora SPZOZ w Szydłowie

Uprzejmie informuję, że od dnia 01.08.2018 pobieranie materiału do badań odbywać będzie się we wtorki od godz. 7.10 do 10.00.

dyr Wojciech Staak