Informacja KOWR

KOWRInformacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie obowiązku naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na rzecz funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.