Informacja o XXXVII sesji Rady Miejskiej

Na podstawie §22 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 29 września 2021 r. (środa) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskie w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 15:00.

Ze względu na pandemię w sesji mogą wziąć udział tylko radni i pracownicy Urzędu Miasta.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2021 rok - projekt Nr XXXVII/209/2021
5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza