Informacja o stanie realizacji projektu OZE

Kolektory3 września br. w miejscowości Raków nastąpiło otwarcie ofert na realizację zamówienia publicznego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów”.

• Części nr 1 - Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych
• Części nr 2 - Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych

Z powodu braku ofert postępowanie unieważniono.

W październiku zostanie ogłoszony powtórny przetarg, jego rozstrzygnięcie nastąpi do końca br. Z uwagi na brak ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym Urząd Marszałkowski po pozytywnej opinii wydłużył termin realizacji zadania. Inwestycja zostanie zrealizowana w I połowie przyszłego roku.