Informacja PPIS w sprawie jakości wody

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi z wodociągów Potok-Rudki, Osówka, Szydłów, Korytnica.

Pobierz informację