Informacja SPZOZ w Szydłowie

Informacja SPZOZ w Szydłowie w sprawie zawieszenia wizyt, pobierania materiału do badań i teleporad.