Informacja w sprawie odnawialnych źródeł energii

Informacja dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie montażu odnawialnych źródeł energii

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborem wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 2020 na działanie 3.1.Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Gmina Szydłów zamierza aplikować o środki na działania obejmujące montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) tj. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła przez właścicieli nieruchomości mieszkalnych położonych na terenie gminy Szydłów.

Wiadomo już, że poziom dofinansowania w konkursie na działania z zakresu montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych będzie wynosić 60%, a co za tym idzie właściciel nieruchomości na której będą montowane urządzenia będzie musiał wnieść wkład własny w wysokości 40% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje niebawem pojawią się na stronie internetowej oraz zostaną rozesłane bezpośrednio do mieszkańców, którzy zadeklarowali wstępną chęć uczestnictwa w projekcie.

Poniżej publikujemy podstawowe dane techniczne, sposoby lokalizacji oraz szacunkowe koszty związane z zakupem i instalacją odnawialnych źródeł energii.

Dane te są niezbędne, aby Państwo deklarując ostateczną chęć uczestnictwa w projekcie posiadali wiedzę, która pozwoli ocenić Państwa potrzeby i możliwości finansowe w tym zakresie.

Materiały te opracowano na podstawie danych publikowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.