Informacja ws. deklaracji z ulgą bio

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, Urząd Miasta i Gminy Szydłów informuje, że osoby, które kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym i chcą skorzystać z ulgi w opłacie z tego tytułu w miesiącu styczniu, powinny złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 10 lutego 2021 r.

Kompostownik