Innowacyjne rozwiązania dla upraw ogrodniczych

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”
zaprasza na konferencję realizowaną w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pn.
„Innowacyjne rozwiązania dla upraw ogrodniczych dla zwiększenia ich dochodowości (gatunki alternatywne)”

Termin konferencji: 29 listopada 2018 r.
Miejsce konferencji: Obrazów 56 (koło Sandomierza)

Konferencja ogrodnicza
PROGRAM, KARTA ZGŁOSZENIA