Instalacje OZE - listy lokalizacji inwestycji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2017 Wójta Gminy Szydłów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków w ramach projektu polegającego na montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Szydłów w załączeniu publikujemy listę podstawową, listę rezerwową oraz dodatkowa listę rezerwową uczestników projektu zawierającą lokalizację inwestycji.

Jednocześnie Wójt Gminy Szydłów informuje, że w październiku bieżącego roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wszystkie lokalizacje inwestycji wymienione na liście podstawowej i dodatkowej liście rezerwowej, zostaną ujęte w w/w wniosku.

Planowany termin wyników konkursu: kwiecień 2018 r.