Inwestycje otwarte z ludowym przytupem

W niedzielę, 25 września 2022 r. odbył się w Szydłowie 2. Świętokrzyski Przegląd Zespołów Folklorystycznych połączony z otwarciem inwestycji powstałych w wyniku rewitalizacji miasta: parku miejskiego, parkingu z punktem IT i biblioteki publicznej.

Impreza odbyła się w parku miejskim, który powstał na zdegradowanych terenach starej oczyszczalni ścieków. Podczas oficjalnego otwarcia Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz w kilkunastu zdaniach opowiedział o zrealizowanych inwestycjach: parku miejskim, parkingu z punktem informacji turystycznej oraz bibliotece. Włodarz zapraszał do częstego korzystania z tych obiektów. Głos ze sceny zabrali również: Paweł Krakowiak – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Leszek Guzal – Wicestarosta Staszowski.

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, w którym, oprócz wyżej wymienionych, wzięła udział Wiceminister Sportu i Turystyki Anna Krupka.

Wstęgi przecięte zostały także przy Punkcie Informacji Turystycznej przy ulicy Staszowskiej oraz przy budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z udziałem Skarbnik Gminy Szydłów Alicji Kłonickiej oraz kierowników gminnych jednostek kultury: Iwony Baran i Marii Stachuczy. Kierownik Iwona Baran po przecięciu wstęgi przy nowym budynku podziękowała burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy. Dodała, że biblioteka jest najstarszą instytucją kultury w Gminie Szydłów - powołana została w 1947 roku, a nowy budynek jest pięknym prezentem na 75-lecie jej istnienia.

Prace rewitalizacyjne obejmujące trzy obiekty trwały 1,5 roku i kosztowały 5 602 471,55 zł z czego 75% kosztów kwalifikowanych pokryła Unia Europejska, 4,95% budżet państwa, a 20,05% budżet gminy. Do rewitalizacji biblioteki 256 tys. zł dołożyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tymczasem scena w parku miejskim opanowana została przez zespoły folklorystyczne z województwa świętokrzyskiego. Wystąpiło 11 zespołów: Zespół Śpiewaczy „Echo Łysicy” (gmina Bieliny), Zespół Ludowy „Powiślanie” (gmina Koprzywnica), Zespół Ludowy „Źródło Sanicy” (gmina Chmielnik), Zespół Śpiewaczy przy KGW w Olszownicy (gmina Baćkowice), Zespół Śpiewaczy „Sichowianie” (gmina Rytwiany), Zespół Ludowy z Mokrej (gmina Stąporków), Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ziemia Szydłowska” (gmina Szydłów), Koło Gospodyń Wiejskich „Kowalanki” (gmina Nowiny), Zespół Ludowy z Kapelą „Wyleniałe Niedźwiedzie” (gmina Skarżysko Kościelne), Kapela Rykoszyn (gmina Piekoszów), Zespół Pieśni i Tańca ze Strawczynka (gmina Strawczyn). Każdy z zespołów przedstawił około 20-minutowy repertuar, który oceniało jury. Nie brakowało tańców. Nie tylko na scenie, ale i pod sceną wirowały kolorowe suknie w kwieciste, ludowe wzory.

Drugi Świętokrzyski Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Szydłowie wygrał Zespół Śpiewaczy „Echo Łysicy”, drugie miejsce zajął Zespół Pieśni i Tańca ze Strawczynka, trzecie Zespół Ludowy z Mokrej, czwarte Zespół Ludowy „Źródło Sanicy”, piąte Zespół Ludowy z Kapelą „Wyleniałe Niedźwiedzie”. W kategorii zespołów z powiatu staszowskiego wygrał Zespół Śpiewaczy „Sichowianie”. Najlepsza piątka otrzymała nagrody finansowe, każdy z zespołów puchar i dyplom za udział w imprezie. Nagrody wręczał Burmistrz Andrzej Tuz wraz ze Starostą Staszowskim Józefem Żółciakiem.

Na wysokości zadania stanęły koła gospodyń wiejskich z Gminy Szydłów, które przygotowały pięknie wystrojone stoiska z potrawami lokalnymi. KGW Gacki – Mokre, KGW Potok, KGW Solecczanki i KGW Szydłowianki wzięły również udział w konkursie na najlepszą potrawę ze śliwką. Pięcioosobowe jury oceniało walory smakowe potraw konkursowych i chociaż wszystkie smakowały wybornie, to najwięcej głosów zdobyły kluchy ziemniaczane ze śliwką przygotowane przez panie z Potoka. One też odebrały główną nagrodę – puchar Złotej Śliwki, a każde koło otrzymało nagrodę rzeczową ufundowaną przez organizatora – Miejsko-Gminne Centrum Kultury. W konkursie plastycznym zorganizowanym przez M-GCK, a nawiązującym do folkloru świętokrzyskiego, nagrodzono dwie panie: Alinę Mikuśkiewicz i Cecylię Boś.

Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Starosta Staszowski Józef Żółciak.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Zdjęcia w większej rozdzielczości na profilu Facebook Miasta i Gminy Szydłów

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie
Fot. Grażyna Szlęzak

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie
Fot. Maria Stachuczy

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie
Fot. Maria Stachuczy

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie
Fot. Maria Stachuczy

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

Świętokrzyski Przegląd Folkloru i otwarcie parku, parkingu, biblioteki w Szydłowie

„Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi „VI Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło 75% kosztów kwalifikowanych, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa 4,95%. Pozostałe 20,05% kosztów sfinansowane zostało z budżetu Gminy Szydłów.

Logotypy UE