Jabłonica

Sołtys: Renata Dziedzic
Liczba mieszkańców: 185

Nazwa miejscowości zaliczana jest do nazw topograficznych. Mogła odzwierciedlać miejscową szatę roślinną lub występowanie sadów owocowych.

Najstarsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1400. Odnajdujemy ją w zapiskach sądowych województwa sandomierskiego, gdzie osada została zapisana jako Iablonicza. W XIX w. Jabłonica należała do gminy Kurozwęki w powiecie stopnickim.

Obecnie ma 182 mieszkańców stałych i 3 zameldowanych czasowo.

Sołtysem Jabłonicy w kadencji 2011-2015 był Sławomir Grabka. W marcu 2015 r. sołtysem wybrano Renatę Dziedzic.