Jaki był ten rok? Szydłów 2021. Podsumowanie

Podsumowanie roku Szydłów 2021

Kończy się 2021 rok. Jaki był dla Gminy Szydłów i jego mieszkańców, jaki był dla naszego samorządu? Przegląd najważniejszych wydarzeń w Gminie Szydłów w mijającym roku.

STYCZEŃ

 • 1 stycznia 2021 r. minęły dwa lata, odkąd Szydłów ponownie stał się miastem.
 • W Urzędzie Miasta i Gminy podpisano niezwykle ważne umowy na rewitalizację Szydłowa: budowę parku miejskiego na terenie po byłej oczyszczalni ścieków, przebudowę parkingu przy ulicy Kieleckiej i ulicy Staszowskiej oraz przebudowę tzw. „starej gminy” na bibliotekę publiczną. Każde z tych trzech zadań o łącznej wartości niemal 5,4 mln zł realizuje inna firma. Finansowanie inwestycji w 75% pochodzi z Unii Europejskiej, 4,95% z budżetu państwa. Do biblioteki ćwierć miliona dołożyło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • Prace przy budynku dawnego urzędu gminy ruszyły praktycznie od razu po podpisaniu umowy.
 • W Ośrodku Zdrowia w Szydłowie ruszyły zapisy i szczepienia przeciw COVID-19. Urząd Miasta organizował transport na szczepienia dla osób mających problemy z dostaniem się do punktu szczepień.
 • W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie zebrano ponad 22 200 zł. Sztab WOŚP mieścił się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie, a w zbiórkę pieniędzy i samą akcję zaangażowanych było kilkudziesięciu wolontariuszy. Tradycyjnego finału nie było, ze względu na pandemię.

Podpisanie umowy parking
Podpisanie umowy na przebudowę parkingu przy ulicy Kieleckiej i ulicy Staszowskiej.

LUTY

 • Poluzowanie obostrzeń covidowych przez rząd, skutkowało otworzeniem zabytków Szydłowa dla turystów.
 • Sejmik Województwa Świętokrzyskiego dołożył brakujące 780 tys. zł do planowanej przebudowy ulicy Soleckiej w Szydłowie, dzięki czemu można było przystąpić do realizacji inwestycji.
 • Zmarł Józef Żmuda (1943-2021), wieloletni pracownik, sekretarz i naczelnik Gminy Szydłów.

MARZEC

 • Zakończono generalny remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie. W ramach inwestycji wymieniono m.in. cały dach budynku. Prace kosztowały 1,2 mln zł, a połowę samorząd pozyskał z rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
 • Urząd Gminy zainstalował w Szydłowie, Solcu i Korytnicy czujniki do monitorowania jakości powietrza na terenie gminy. Niestety, jak pokazują odczyty czujników, szczególnie w okresie grzewczym, powietrze dalekie jest od ideału. Zanieczyszczone powietrze to jedna z głównych przyczyn chorób i śmiertelności Polaków.
 • Dobre wieści z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie otrzymało 51 tys. zł na mobilną scenę.
 • Burmistrz i przedstawiciele Rady Miejskiej spotkali się z sołtysami z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa i podziękowali za pracę na rzecz samorządu.
 • Ruszyły prace przy rewitalizacji parkingu i parku miejskiego.
 • Sołectwo Brzeziny zwyciężyło wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz Sołecki - Najlepsza Inicjatywa” za adaptację byłego sklepu GS na siedzibę KGW.

Odbiór sali gimnastycznej 1
Odbiór sali gimnastycznej po remoncie.

KWIECIEŃ

 • Gmina Szydłów pozyskała pół miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.
 • Walcząc z plagą zaśmiecania przestrzeni publicznych, Urząd Miasta i Gminy zainstalował na terenie gminy fotopułapki w szczególnie zaśmiecanych miejscach.
 • Daria Woźniak z Brzezin drugi rok z rzędu została laureatką literackiego konkursu, organizowanego w ramach „Wiosny Poetyckiej w Collegium Gostomianum” w Sandomierzu.
 • Co jakiś czas w Gminie Szydłów można było wykonać bezpłatną mammografię i cytologię. W kwietniu taką możliwość zapewnił cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
 • Przy ulicy Staszowskiej w Szydłowie otwarta została „Restauracja Królewska”.
 • Przy murach obronnych Szydłowa, od strony ul. Kieleckiej posadzono Miejską Winniczkę. To efekt współpracy lokalnego samorządu, Fundacji Świętokrzyskie Winnice i Winnicy „Avra” z Woli Żyznej.
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie przez cały rok koordynował akcję wydawania żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Żywność wydawano m.in. przez dwa dni w kwietniu.
 • Miejsko-Gminne Centrum Kultury podpisało z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Opatowie umowę na produkcję Krówki Opatowskiej z Szydłowską Śliwką. Produkt szybko stał się hitem wśród turystów odwiedzających Szydłów.
 • Gmina ogłosiła wyniki konkursu na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenia. Dotacje o łącznej kwocie 51 tys. zł otrzymało osiem podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury, rozwoju lokalnych społeczności oraz sportu.

Sadzenie miejskiej winniczki w Szydłowie
Sadzenie miejskiej winniczki w Szydłowie.

MAJ

 • Miesiąc rozpoczął się od Majówki Patriotycznej związanej z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i długim weekendem majowym, który uważany jest za nieformalne rozpoczęcie sezonu turystycznego.
 • Jak co roku, przy udziale władz miejsko-gminnych, świętowano Dzień Strażaka.
 • Cztery pary z Gminy Szydłów zostały uhonorowane Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 • Gmina Szydłów pozyskała ponad 88 tys. zł z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez nasz samorząd w bieżącym roku.
 • W Jagiellońskim Pałacu Królewskim w Szydłowie umieszczono replikę słynnego obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.
 • Rozpoczął się remont ulicy Soleckiej w Szydłowie, będącej częścią drogi wojewódzkiej nr 756.
 • Końcówka maja nie była zbyt szczęśliwa. Na terenie gminy spadł grad, który spowodował spore straty w uprawach sadowniczych, przede wszystkim tych położonych w sołectwach Szydłów, Gacki, Mokre i Jabłonica. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów ogłosił szacowanie szkód.

Śliwki uszkodzone przez grad
Śliwki uszkodzone przez grad.

CZERWIEC

 • Miejsko-Gminne Centrum Kultury zorganizowało obchody Dnia Dziecka przy synagodze, spektakl teatralny „Księga Błazna” w zamku oraz zaprosiło na koncert muzyczny Orkiestry Ludwika Sarskiego. Zaprosiło także przedszkolaki z terenu gminy do filmowego „Przeglądu Legend Świętokrzyskich”. W nagrodę, każde przedszkole gościło u siebie grupę animacyjną z urządzeniami do zabaw dla dzieci.
 • Nie lada widowisko zapewnił Szydłowianom Mościcki Klub Balonowy. Przez około dwie godziny można było podziwiać unoszące się nad Szydłowem balony na gorące powietrze.
 • Na podstawie porozumienia z Biblioteką Narodową, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie uruchomiła Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych Academica.
 • Władze samorządowe Szydłowa złożyły uroczyste podziękowania starszemu inspektorowi Związku Strzeleckiego Marianowi Lesiakowi za niemal trzydziestoletnią działalność strzelecką oraz za przekazanie prywatnych eksponatów, które wzbogaciły ekspozycję w miejscowym muzeum.
 • Ośrodek Zdrowia w Szydłowie pozyskał 50 tys. zł z Fundacji Enea na zakup specjalistycznego sprzętu do gabinetu rehabilitacji. W tym roku SPZOZ zainstalował na dachu OZ kolejne panele fotowoltaiczne i klimatyzatory w pomieszczeniach.
 • Wszczęto likwidację Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, zarejestrowanego w KRS w 2002 r. i prowadzonego przez cały ten okres przez Mariana Lesiaka.
 • Gmina Szydłów pozyskała 100 tys. zł z Funduszu Inicjatyw Lokalnych dla gmin, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y. Przeznaczone zostaną na budowę placu rekreacyjnego w Jabłonicy.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie z nowym zarządem. Na czele zarządu stanął Paweł Długosiewicz zastępując Stanisława Wojterskiego, który prezesował szydłowskiej OSP od 2006 roku. W pozostałych jednostkach OSP także wybierano nowe władze. Walne sprawozdania wyborcze odbywały się od maja do września.
 • W kościele pw. Wszystkich Świętych odbył się koncert muzyki barokowej. Wystąpiła Schola Cantorum Kielcensis pod dyr. s. Hanny Szmigielskiej.
 • W pierwszą sobotę wakacji odbyło się inauguracyjne w tym roku Nocne Zwiedzanie Szydłowa. Ta forma zwiedzania, wprowadzona przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w ubiegłym roku, także w tym roku cieszyła się dużym zainteresowaniem turystów (a także niektórych mieszkańców).
 • Zakończył się rok szkolny 2020/21. Trudny rok, ze względu na pandemię i prowadzenie części zajęć w systemie zdalnym. W Szkole Podstawowej w Szydłowie pożegnano absolwentów, a klasy VII przygotowały na tę okoliczność program artystyczny.

Balony nad Szydłowem, czerwiec 2021
Balony nad Szydłowem. Fot. Sławek Rakowski

LIPIEC

 • Wakacje zaczęły się od zorganizowania na placu zamkowym Nocy Świętojańskiej. Pogoda nie dopisała zbytnio, ale duża grupa osób z Krakowa bawiła się przednio.
 • W ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz jeden z koncertów odbył się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie. Zagrał młody, utalentowany pianista Eryk Parchański.
 • W Korytnicy odbył się festyn „Dzień bez kompa” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lepiej dla wsi”.
 • Koło Gospodyń Wiejskich Gacki Mokre zapoczątkowało letnie, piątkowe wieczory filmowe w remizie w Gackach. Seanse filmowe dla mieszkańców potrwały do września i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
 • Siedemnastu artystów wzięło udział w polsko-mołdawskim Plenerze Malarskim Szydłów 2021 zorganizowanym przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. Plener zakończył się wernisażem w Jagiellońskim Pałacu Królewskim z udziałem artystów, w tym kuratora Norberta Palmera, władzami gminy i powiatu.
 • W Kotuszowie odbył się Odpust Świętego Jakuba w Roku Jubileuszowym. Do kościoła uroczyście wprowadzono relikwie Świętego Jakuba Starszego Apostoła, a sumie odpustowej przewodniczył Biskup Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz.

Wprowadzenie relikwii Świętego Jakuba Starszego Apostoła
Wprowadzenie relikwii Świętego Jakuba Starszego Apostoła do kościoła w Kotuszowie. Fot. Michał Kaczmarczyk

SIERPIEŃ

 • Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią odbyło się 23. Święto Śliwki. Impreza była niezwykle udana. Dopisała pogoda i publiczność. Znane zespoły (Baciary, Cleo) przyciągały jak magnes, podobnie jak lunapark w rynku i oczywiście najlepsze na świecie szydłowskie śliwki.
 • W Brzezinach odbył się piknik rodzinny „Odkryj swój skarb” na którym przypomniano zasłużoną dla mieszkańców tej wsi postać Władysławy Wiwatowskiej (1883-1932), kierowniczki Czteroklasowej Szkoły Powszechnej. KGW „Betulanki”, z pomocą gminnej dotacji, odnowiło nagrobek nauczycielki na szydłowskim cmentarzu.
 • Szydłowskie śliwki kolejny raz gwiazdą programu TVP „Pytanie na śniadanie”.
 • Tradycyjny odpust w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Potoku. Parafianie powitali nowego proboszcza – ks. Rafała Nowińskiego (ur. 1975). Na emeryturę odszedł ks. Edward Szymczyk po 32 latach posługi kapłańskiej w parafii potockiej.
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Solecczanki” zorganizowały bardzo udane Dożynki Wiejskie „Ludowy czar w dzisiejszym świecie”.
 • Zmarł Sławomir Michalec (1973-2021), sołtys Brzezin w latach 2011-2018.
 • Stowarzyszenie „Lepiej dla wsi” w Korytnicy zorganizowało „Sportowe potyczki”.
 • W synagodze odbył się koncert Ãtma Quartet.
 • W Kotuszowie odbyły się Dożynki Parafialne „Ze Świętym Jakubem dziękujemy za plony”.

CLEO w Szydłowie 2021
Na Święcie Śliwki wystąpiła Cleo.

WRZESIEŃ

 • W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej i w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury zorganizowane zostało Narodowe Czytanie. W tym roku czytano „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
 • Seniorzy wraz z burmistrzem Andrzejem Tuzem wzięli udział w „Senioraliach” w Tokarni.
 • Samorząd podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Inwestycja wyceniana na ponad 2 mln zł zostanie dofinansowana kwotą 1,3 mln zł z funduszy unijnych i budżetu państwa.
 • Akcja „Sprzątanie świata”.
 • Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zostało uczestnikiem projektu „TIK w instytucji kultury#2”.
 • Osiem rzeźb powstało podczas Pleneru Rzeźbiarskiego jaki zorganizowało M-GCK we wrześniu. Powstały postaci królów, Światowida, a także cztery bajkowe ławeczki.
 • Urząd Miasta i Gminy zainstalował na rynku w Szydłowie Miejski Punkt Elektroodpadów. Wrzucać można do niego zużyte elektrośmieci.
 • W połowie miesiąca Sanepid stwierdził w próbkach wody z wodociągów „Szydłów” i „Osówka” obecność enterokoków. Przez cztery dni wodę z wodociągów można było wykorzystywać jedynie do prac porządkowych i spłukiwania toalet.
 • Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak spotkał się w Szydłowie z Burmistrzem Miasta i Gminy Andrzejem Tuzem.
 • W Jabłonicy odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez miejscową Ochotniczą Straż Pożarną.
 • W Ośrodku Zdrowia w Szydłowie odbyły się bezpłatne konsultacje z wybitnymi specjalistami z zakresu endokrynologii i neurochirurgii. Bezpłatnych porad pacjentom udzielali endokrynolog prof. dr hab. n. med. Jolanta Kunert-Radek i neurochirurg płk. prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek.
 • Radek Kowalik, twórca zyskujących na popularności kolaży „Miasto w ramie”, zaprojektował dwa klimatyczne plakaty z Szydłowem.
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej zorganizowało Plener Malarski „Magiczne Miasteczko Szydłów 2021”. Wzięło w nim udział 18 artystów z Polski i Mołdawii. Na wernisażu, który miał miejsce w Jagiellońskim Pałacu Królewskim zaśpiewał Marek Piekarczyk.
 • W Chmielniku uroczyście obchodzono 470-lecie nadania praw miejskich i 780-lecie bitwy z Tatarami. Podczas uroczystej sesji rady miejskiej burmistrz Szydłowa przekazał burmistrzowi Chmielnika zabytkowy herb. Podpisano również porozumienie o współpracy w zakresie „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”.
 • Droga wewnętrzna nr 583 w Szydłowie czyli łącznik ul. Krakowskiej i Soleckiej zyskał nawierzchnię asfaltową za 89 tys. zł.

Plener Rzeźbiarski Szydłów 2021
Plener Rzeźbiarski Szydłów 2021.

PAŹDZIERNIK

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Gackach zorganizowało Festiwal Smaków z promocją potraw regionalnych ze śliwką, będącym podsumowaniem projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu LGD „Białe Ługi”.
 • Do Szydłowa dotarła scena mobilna zakupiona dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi” i realizowanego przez LGD projektu „Strefy Aktywności”, w Szydłowie przy ul. Cmentarnej powstało malowane miasteczko rowerowe.
 • Zakończyła się przebudowa ulicy Soleckiej w Szydłowie. Za kwotę 2 mln 175 tys. zł przebudowana została droga o długości 700 metrów – do skrzyżowania z ulicą Kielecką (DW 765).
 • W miejscowości Mokre przebudowano drogę gminną nr 121. Droga ta, do tej pory o nawierzchni tłuczniowej, zyskała nawierzchnię asfaltową na długości 450 metrów i szerokości 3 m z półmetrowymi poboczami gruntowymi.
 • W Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano umowy na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych w Kotuszowie i Brzezinach. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg sfinansowanych zostanie 69% inwestycji. Wkład powiatu staszowskiego w realizację ww. inwestycji wynosi 12%, a pozostałą kwotę, tj. 19% wyłoży samorząd gminny. Koszt budowy obydwu przejść wyniesie 412 tys. zł.
 • Sołectwo Brzeziny zostało wyróżnione w Koninie na finale ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, gdzie reprezentowało Województwo Świętokrzyskie.
 • Na zaproszenie firmy Ekoplon, przedstawiciele KGW Brzeziny wzięli udział w spotkaniu warsztatowo-szkoleniowym w Studio Kulinarnym Domowa Spiżarnia w Kielcach.
 • Branżowe pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kolejną edycję rankingu „Liderzy samorządowych inwestycji 2018-2020”. W zestawieniu tym, wśród tzw. innych miast, Szydłów znalazł się na 39. miejscu w kraju i 3. w województwie świętokrzyskim.
 • W kościele pw. św. Władysława odbył się koncert pieśni religijnych zorganizowany przez TPZS. Wystąpiły dwie sopranistki: Renata Drozd i Sylwia Ziółkowska, akompaniował Przemysław Rudkowski.
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie na podstawie umowy z Instytutem Książki otrzymała bezpłatne Wyprawki Czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym z roczników 2015-2018.
 • Dziewięć par małżeńskich obchodziło 50. i 60. rocznicę ślubu w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów. Były medale za długoletnie pożycie, dyplomy, kwiaty i symboliczna lampka szampana.
 • Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz spotkał się w Warszawie z Wiceprezesem Rady Ministrów Jarosławem Kaczyńskim. Wcześniej z rąk Ministra ds. Samorządu Michała Cieślaka odebrał symboliczny czek na 8,93 mln zł z programu „Polski Ład”. To największe dofinansowanie w historii szydłowskiego samorządu przeznaczone będzie na rozbudowę oczyszczalnię ścieków w miejscowości Gacki (6,65 mln zł) i przebudowę dróg na terenie gminy (2,28 mln zł).
 • KGW Brzeziny zajęło 1 miejsce w powiecie staszowskim w plebiscycie „Mistrzowie Agro”.
 • W Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów podpisano umowę na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Inwestycja warta ponad 2,1 mln zł w 95% zostanie sfinansowana z funduszy zewnętrznych.

Odbiór ulicy Soleckiej w Szydłowie, odcinka drogi wojewódzkiej 756 po modernizacji
Ulica Solecka w Szydłowie po modernizacji.

LISTOPAD

 • Zakończyła się przebudowa dawnego urzędu gminy na bibliotekę. Rozpoczęto przenosiny księgozbioru ze Szkoły Podstawowej do nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
 • Kolejny etap badań archeologicznych na zamku w Szydłowie, przeprowadzonych przez Tomasza Olszackiego przyniósł nowe, interesujące odkrycia.
 • Zmarł Marian Lesiak (1938-2021), nestor ruchu strzeleckiego, najstarszy członek Związku Strzeleckiego w Polsce, założyciel i wieloletni prezes Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej przeprowadziło kwestę na cmentarzu parafialnym w Szydłowie. Celem zbiórki jest renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu. Zebrano 5.761,39 zł.
 • Ministerstwo Finansów przyznało Gminie Szydłów 2,1 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji (1,8 mln) i wodociągów (0,3 mln).
 • Seniorzy z Gminy Szydłów zwiedzali wraz z burmistrzem Szydłowa zabytkowe miasto Sandomierz w ramach Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
 • Gmina Szydłów pozyskała 137.700 zł na realizację programu „Cyfrowa gmina” zakładający wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa.
 • Uroczystości 11 Listopada miały tradycyjny charakter. Złożono kwiaty pod pomnikiem, a w zamku można było obejrzeć okolicznościową, niepodległościową wystawę.
 • Miłośnicy Szydłowa ucieszyli się z około 30 archiwalnych zdjęć Szydłowa i Grabek Dużych, które udostępniło w wersji cyfrowej Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, pośród 18 tys. innych.
 • Odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Szydłowie, na którym dokonano wyboru nowych władz strażackich na lata 2021-2026. Prezesem został Burmistrz Andrzej Tuz zastępując na tym stanowisku dotychczasowego prezesa Jana Klamczyńskiego.
 • Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie koordynowało akcję Szlachetna Paczka w powiecie staszowskim. Pomoc otrzymało 17 rodzin z całego powiatu.

Zarząd Gminny OSP
Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szydłowie.

GRUDZIEŃ

 • Na zabytkowym budynku Skarbczyka z XVI wieku wymieniono pokrycie dachowe i docieplono strop. Inwestycja była niezbędna ze względu na bezpieczeństwo zbiorów znajdujących się w Muzeum Zamków Królewskich. Inwestycja kosztowała 296 tys. zł, a z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Gmina Szydłów pozyskała 132 tys. zł.
 • Za 301 tys. zł przebudowane zostały dwie drogi: w Korytnicy i Kotuszowie. Obydwa zadania w 80% sfinansowane zostały z dotacji rezerwy celowej budżetu państwa.
 • Na szydłowskim rynku stanęła szopka bożonarodzeniowa, a Święty Mikołaj rozdawał najmłodszym słodkie upominki. Przed Urzędem Miasta i Gminy została ubrana żywa choinka.
 • Święty Mikołaj odwiedził m.in. dzieci z Gacek i Solca. To efekt projektów realizowanych przez KGW Gacki Mokre oraz KGW Solecczanki.
 • W poszczególnych sołectwach w ciągu roku funkcjonował fundusz sołecki. Przy udziale budżetu gminy zrealizowano w jego ramach różne inwestycje m.in. budowę altan w Mokrym i Korytnicy, wymianę pokrycia dachowego na remizie w Rudkach, zadaszenie i elewację świetlicy wiejskiej w Wolicy.
 • Ogólnopolskie media nagłośniły sprawę nietypowej przesyłki, która dotarła do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie. Turystka przysłała 5 zł za toaletę z której skorzystała… ponad 10 lat temu.
 • Rada Miejska w Szydłowie uchwaliła budżet gminy na 2022 rok.

Zestawił: Piotr Walczak

Skarbczyk
Budynek Skarbczyka z nowym gontem.