Jubileusze na Jakubowym Szlaku

W roku 2018 Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Parafii w Kotuszowie realizowało działania z zadań publicznych Gminy Szydłów. Naszym najważniejszym działaniem była organizacja IV Małego Sympozjum Jakubowego p.n. „Jubileusze na Jakubowym Szlaku”. Sympozjum odbyło się 25 lipca w dzień Imienin Patrona Parafii Kotuszów. Niestety z przyczyn od nas niezależnych tym razem sympozjum przybrało dość skromną formę (honorowy gość sympozjum p. Barbara Wachowicz wybitna polska pisarka zmarła nagle 7 czerwca 2018 r.). Prelegentami IV Sympozjum byli: mgr Jan Krupa, mgr Paulina Mielnik oraz ks. dr Piotr Tylec. Prelekcje dotyczyły drogi Polaków ku wolności, szlaku pątniczego jako drogi życia oraz Jubileuszu 200-lecia Diecezji Sandomierskiej. Po uroczystej sumie odpustowej na terenie placu kościelnego dokonano ceremonialnego posadzenia dębu. Ks. kan. Jerzy Sobczyk w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Szydłów – Ireneusza Jastrzębia posadził Dąb Pamięci w ramach jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Drzewko jest potomkiem słynnego „Bartka” z okolic Zagnańska, jednego z najstarszych dębów w Polsce.

Naszym drugim działaniem był spektakl sztucznych ogni „Światło i dźwięk” ku czci Niepodległej Ojczyzny. Pokaz sztucznych ogni tak jak w latach poprzednich miał bardzo liczną widownię.

Ostatnim działaniem naszego projektu było odnowienie Szlaku Jakubowego. Dzięki dofinansowaniu Gminy Szydłów możliwe stało się odnowienie i uzupełnienie oznakowania fragmentu Małopolskiej Drogi św. Jakuba. Nowe muszelki i malowane znaki pojawiły się w najbardziej newralgicznych miejscach.

Dzięki mieszkańcom Parafii Kotuszów, członkom Bractwa i sympatykom udało nam się zrealizować wszystkie działania ujęte z projekcie.

Anna Wołczyńska