Jubileuszowa edycja "Nagród Gminy Szydłów" w środę

Siedem osób zostało nominowanych do tegorocznej edycji Nagród Gminy Szydłów "Przyjaciel Szydłowa" i "Pasjonat Małej Ojczyzny". Tegoroczna edycja odbędzie się po raz dziesiąty. Uroczystość w dn. 6 czerwca br. uświetni występ Joanny Rawik i Wojciecha Malca.

Nominowani do tytułu "Przyjaciel Szydłowa"

  • Alicja Kłonicka - skarbnik Gminy Szydłów,
  • Tomasz Olszacki - archeolog, badacz zabytków Szydłowa,
  • Ewa i Stanisław Ptak - przedsiębiorcy ("Subor" Staszów).

Nominowani do tytułu "Pasjonat Małej Ojczyzny"

  • Dorota Banaś - nauczycielka jęz. polskiego ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie,
  • Jolanta Jopkiewicz - sołtys Potoka Rządowego,
  • Ks. Edward Szymczyk - proboszcz Parafii Potok.

Wyżej wymienione osoby zostały nominowane przez następujące organizacje i instytucje: Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie, Wójt Gminy Szydłów, grupa mieszkańców gminy.

O tym, kto zostanie tegorocznymi laureatami Nagród Gminy Szydłów, zdecyduje Kapituła. Posiedzenie Kapituły, pod przewodnictwem prof. dr hab. Adama Massalskiego odbędzie się 6 czerwca br. Uroczystość wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia o godz. 18.30 w kościółku pw. Wszystkich Świętych. Podczas uroczystości wystąpi piosenkarka Joanna Rawik i aktor Wojciech Malec.

Przed imprezą nastąpi podpisanie pre-umowy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Szydłów na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” z działania Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uwaga: Wstęp do kościółka tylko dla osób z zaproszeniami. Dla osób bez zaproszeń organizator zapewnia ławki przed świątynią.