Kapituła oczekuje na zgłoszenia

Do końca marca br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatur do tegorocznej edycji Nagród Gminy Szydłów: "Przyjaciel Szydłowa" i "Pasjonat Małej Ojczyzny".

Zgodnie z regulaminem, wnioski o nadanie tytułu „Przyjaciela Szydłowa” i „Pasjonata Małej Ojczyzny” za rok poprzedni są składane w formie pisemnej, na adres:

Kapituła Nagród Gminy Szydłów:
„Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”
Urząd Gminy w Szydłowie
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

w terminie od 1 stycznia do dnia 31 marca każdego roku.

Wnioskodawcami o nadanie tytułu mogą być m.in. instytucje, organizacje społeczne, gospodarcze oraz stowarzyszenia działające na terenie Gminy Szydłów, kościoły, mieszkańcy Gminy Szydłów w liczbie nie mniejszej niż 20 osób, a także Rady pedagogiczne i Rady rodziców szkół funkcjonujących na terenie gminy.

Szczegóły w regulaminie.

W ubiegłym roku tytułem "Przyjaciel Szydłowa" wyróżniono Sławomira Micka, zaś tytułem "Pasjonat Małej Ojczyzny" - Sławomira Suchojada.