Kazimierz Gustaw Zemła

Prof. Kazimierz Gustaw ZemłaKazimierz Gustaw Zemła urodził się w Jasienicy Rosielnej na Rzeszowszczyźnie 1 listopada 1931 r. Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1952-58. Od ukończenia studiów pracuje jako pedagog w macierzystej uczelni. Miał około 30 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Brał udział w ponad dwudziestu wystawach międzynarodowych i pięćdziesięciu wystawach krajowych. Twórczość rzeźbiarską Zemły charakteryzuje bardzo silne poczucie dramatyzmu oraz metaforyczny i symboliczny charakter formy. Jedne z najważniejszych dzieł artysty to pomniki Powstańców Śląskich (1967), "Polegli Niepokonani" (1973), Mojżesza w Łodzi(1995), Bitwy o Monte Casino (1999), Ernesta Malinowskiego w Peru (1999). W szydłowskiej synagodze podziwiać można dzieła wybitnego polskiego rzeźbiarza: 18 płaskorzeźb w brązie przedstawiających sceny ze Starego Testamentu oraz rzeźby"Dekalog" - Mojżesza trzymającego tablicę z dziesięciorgiem przykazań i "Dawid Psalmista".

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Szydłów profesor Zemła otrzymał uchwałą Rady Gminy nr XXV/117/2004. Wręczenie statuetki odbyło się 29 sierpnia 2004 r. podczas otwarcia VII Święta Śliwki - Dni Szydłowa.